GIỚI THIỆU

CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Đoàn Minh Triều

+ Phó Giám đốc: Dương Văn Trung

+ Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

- Liên hệ: 02963.686.608 (tttdtt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Phú là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú, chịu sự lãnh đạo mọi mặt của UBND huyện; có chức năng tham mưu cho UBND huyện trong việc định hướng kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao trên địa bàn huyện theo quy hoạch và kế hoạch chung của UBND huyện; tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt của UBND huyện và sự quản lý về mặt nhà nước của Phòng Văn hoá Thông tin trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch.

+ Có trách nhiệm phối hợp với các xã - thị trấn, các cơ quan, ban ngành của huyện và trường học nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể thao quần chúng. Hướng dẫn phương pháp tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên; phát triển các môn thể thao dân gian, hiện đại và các môn thể thao truyền thống của địa phương; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động TDTT nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

2. Trường THPT Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Bùi Đông Xuân

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Bào

+ Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thu Hiền

+ Phó Hiệu trưởng: Võ Thanh Tâm

- Liên hệ: 02963.886.162 (thptchauphu.chauphu@angiang.gov.vn)

3. Trường THPT Thạnh Mỹ Tây

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Đặng Văn Hai

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Phúc

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Trí

+ Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Kim Phụng

- Liên hệ: 02963.815.322 (thptthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn)

4. Trường THPT Trần Văn Thành

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Bảy

+ Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Ngọc Tuyền

+ Phó Hiệu trưởng: Trần Minh Phụng

+ Phó Hiệu trưởng: Phạm Duy Hưng

- Liên hệ: 02963.688.866 (thpttranvanthanh.chauphu@angiang.gov.vn)

5. Trường THPT Bình Mỹ

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Nguyễn Mai Thanh Tùng

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Ngoãn

- Liên hệ: 02963.889.253 (thptbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn)

6. Trường THCS và THPT Bình Long

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Huỳnh Công Danh

+ Phó Hiệu trưởng: Ngô Ngọc Phi

- Liên hệ: 02963.688.350 (ptbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn)

7. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

- Lãnh đạo:

+ Q. Hiệu trưởng: Cao Văn Thích

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hưng

+ Phó Hiệu trưởng: Lý Hùng Cường

- Liên hệ: 02963.688.296 (truongtcktkt@angiang.gov.vn)

8. Trung tâm Y tế

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Lê Văn Nhân

+ Phó Giám đốc: Võ Bá Tước

+ Phó Giám đốc: Lê Thị Giàu

- Liên hệ: 02963.688.849 (ttyte.chauphu@angiang.gov.vn)

9. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Nguyễn Phước Lăng

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

+ Phó Giám đốc: Trần Dũ Bình

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Trần Trung Sơn

- Liên hệ: 02963.687.031 (banqlda.chauphu@angiang.gov.vn)

10. Chi cục Thuế

- Lãnh đạo:

+ Chi cục trưởng: Trần Trung Quốc

+ Chi cục phó: Lê Ngọc Giao

- Liên hệ: 02963.688.398 (chicucthue.chauphu@angiang.gov.vn)

11. Chi cục Thống kê

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Lê Văn Luân

+ Phó Giám đốc: Hứa Phương Hoài

- Liên hệ: 02963.688.234 (cctk.chauphu@angiang.gov.vn)

12. Kho bạc

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Nguyễn Tấn Bồng

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hiền

- Liên hệ: 02963.688.023  (khobac.chauphu@angiang.gov.vn)

13. Xí nghiệp Điện – Nước

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Lê Đình Trung

+ Phó Giám đốc: Phan Thanh Hùng

+ Phó Giám đốc: Võ Thành Sản

- Liên hệ: 02963.688.108 (xndn.chauphu@angiang.gov.vn)

14. Điện lực Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Trần Văn Trung

+ Phó Giám đốc: Phạm Văn Tân

- Liên hệ: 02962.214.314 (dienluc.chauphu@angiang.gov.vn)

15. Bảo hiểm Xã hội

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Trịnh Quốc Đủ

+ Phó Giám đốc: Lê Minh Đức

- Liên hệ: 02963.688.541 (bhxh.chauphu@angiang.gov.vn)

16. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chi nhánh Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Lương Phú Quý

+ Phó Giám đốc: Châu Đồng Trung

- Liên hệ: 02963.688.348 (vpdkdd.chauphu@angiang.gov.vn)

17. Xí nghiệp Môi trường – Đô thị Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Huỳnh Văn Lắm

+ Phó Giám đốc: Lê Văn Bé Nhỏ

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lượm

- Liên hệ: 02963.688.804 (xnmtdt.chauphu@angiang.gov.vn)

18. Tòa án

- Lãnh đạo:

+ Chánh án: Lê Hồng Sơn

+ Phó Chánh án: Trần Thế Văn

- Liên hệ: 02963.688.338 (toaan.chauphu@angiang.gov.vn)

19. Viện Kiểm sát

- Lãnh đạo:

+ Viện trưởng: Trương Hồng Hào

+ Phó Viện trưởng: Nguyễn Văn Truyện

- Liên hệ: 02963.688.284 (vksnd.chauphu@angiang.gov.vn)

20. Chi cục Thi hành án

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Trịnh Công Tồn

+ Phó Giám đốc: Huỳnh Đình Dũng

- Liên hệ: 02963.688.401 (ccthads.chauphu@angiang.gov.vn)