Huyện Châu Phú

UBND xã Bình Mỹ

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Hiệp Xương qua 1 tháng thực hiện dịch vụ công trực tuyến

12/11/2019

Qua 1 tháng triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến nay xã Hiệp Xương đã tiếp nhận và hỗ trợ thực hiện 22 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả tại nhà cho công dân bao gồm trích lục bản sao khai sinh, bản sao khai tử, bản sao kết hôn và cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân. Địa điểm hỗ trợ là tại các ấp trên địa bàn. Qua ghi nhận, mô hình đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần làm giảm thời gian và chi phí đi lại của nhân dân khi liên hệ thủ tục. 
Thời gian tới, xã Hiệp Xương tiếp tục đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân trong các giao dịch hành chính./.

UBND xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú

Copyright © 2018 chauphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhmy.All Rights Reserved