Huyện Châu Phú

UBND xã Bình Mỹ

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

An sinh xã hội

Mặt trận tổ quốc xã Hiệp Xương thực hiện chính sách an sinh xã hội

12/11/2019

Trong tháng 8, Mặt trận tổ quốc xã Hiệp Xương phối hợp tuyên truyền, vận  động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện lũy kế đến nay 228 thẻ; tổ chức cấp phát 220 phần quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 80 triệu đồng và cấp phát 330 phần quà cho học sinh từ chương trình AFA- tiếp bước đến trường trị giá gần 23 triệu đồng, lũy kế đến nay đã cấp phát trên 1 tỷ 52 triệu đồng đạt 309,59% kế hoạch. Đồng thời, tổ chức nghiệm thu, bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết đạt 166,67% chỉ tiêu và 8 bộ tol của Ngọc Tùng, hỗ trợ cất nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn./.

UBND xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú

Copyright © 2018 chauphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhmy.All Rights Reserved