lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021

07/04/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021

31/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021

23/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021

16/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021

10/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

02/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

24/02/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021

03/02/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

27/01/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

19/01/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

12/01/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

06/01/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

29/12/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

24/12/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

16/12/2020