lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021

05/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

05/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021

05/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021

04/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

04/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

04/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021

04/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021

03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021

03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021

03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021

03/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

03/2021