lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021

09/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021

08/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021

08/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021

07/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

07/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 28/06/2021 đến ngày 02/07/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

06/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021

05/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

05/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021

05/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021

04/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

04/2021