GIỚI THIỆU

VÙNG ĐẤT CON NGƯỜI

 

Cùng với công cuộc khai khẩn đất, nhiều tôn giáo được qui tụ về nơi đây. Đạo Thiên Chúa có mặt ở Châu Phú khá sớm từ buổi đầu khai hoang lập làng. Năm 1845, linh mục Jacques Dương về xây dựng nhà thờ và lập họ đạo Năng Gù. Họ đạo này ngày càng thu hút tín đồ đến khai phá và trở thành một trong những họ đạo lớn nhất trong tỉnh bấy giờ. Chùa Tây An (núi Sam) được xây dựng từ năm 1847 cho thấy đạo Phật cũng sớm có nơi đây. Từ đạo Phật, một giáo phái khác nảy sinh là Bửu Sơn Kỳ Hương vào năm 1849. Người sáng lập là ông Đoàn Minh Huyên. Ông cùng các đệ tử vừa khai đất vừa giảng giáo lý phát triển đạo. Dấu tích còn lại ở vùng Thạnh Mỹ Tây. Đạo Hồi của người Chăm theo chân người định cư đến Châu Đốc – Châu Phú từ nửa cuối thế kỷ XIX. Ở Châu Giang và kênh đào Mỹ Đức đều có thánh đường đạo Hồi.

Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Châu Phú được Nhà nước phong tặng 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; phong tặng 4 xã là Khánh hòa, Mỹ Đức, Bình Mỹ, Thạnh Mỹ Tây và huyện Châu Phú anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tính đến cuối năm 2012 toàn huyện có 54.385/57.212  hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ 95,06%; 79/102 ấp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 77,45%; 4/13 xã-thị trấn đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 31% (Khánh Hòa, Mỹ Đức, Bình Mỹ và Bình Thủy); 49/55 cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 89%; 77/80 trường học đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 96,25%; 6/25 chợ đạt chuẩn chợ trật tự vệ sinh, tỷ lệ 24%. Các ấp đã xây dựng được nhiều đội văn nghệ đờn ca tài tử và các tụ điểm văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân tại chỗ. Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa để tuyên dương, khen thưởng những đơn vị và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Từ năm 2003, huyện Châu Phú đã chọn ngày 22-2 âm lịch hàng năm làm ngày lễ hội văn hoá lịch sử truyền thống của huyện, nhân kỷ niệm ngày Quản Cơ Trần Văn Thành cùng nghĩa binh Gia Nghị chống Pháp hy sinh và cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa; lễ hội tổ chức tại Bửu Hương Tự, nơi thờ Đức Quản cơ Trần Văn Thành, cách Quốc lộ 91 mười cây số theo đường Nam Vịnh Tre. Lễ hội kéo dài trong 05 ngày, được nhân dân cả vùng Tây Nam Bộ đến dự với số lượng trên 30 - 40 nghìn người.

Châu Phú có 7 di tích đã được xếp hạng, trong đó có một di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp tỉnh (Bửu Hương Tự được Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 235/VH-QĐ ngày 12-12-1986). Với quan điểm luôn bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tại địa phương, hàng năm các di tích luôn được đầu tư về kinh phí để giữ gìn, bảo quản và tôn tạo như: Đền thờ và tượng đài Quản Cơ Trần Văn Thành, cốc Đạo Cậy, Đình Bình Mỹ, Đình Bình Thủy, Đình Mỹ Đức, Đình Bình Long và chùa Long Khánh. Các hoạt động: Lễ Kỳ yên ở các đình, miếu được tổ chức hàng năm theo nghi thức truyền thống, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử như: tổ chức thi tìm hiểu lịch sử địa phương, quá trình xây dựng Đình làng…