Chính sách pháp luật

Bình Thuỷ tuyên truyền pháp luật

01:29 02/03/2020

    

Đội xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc công an huyện phối hợp với công an xã Bình Thuỷ vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã.

 

Responsive image
 

     Tại buổi tuyên truyền bà con được nghe đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc công an huyện thông tin về luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tội phạm ma tuý, triệt xóa tệ nạn xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, chỉ tiêu 19.2- Tiêu chí 19, bảo đảm an ninh trật tự,....

     Thông qua buổi tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn về những quy định của pháp luật. Từ đó chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật và tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã nói riêng. 

Bé Tý

các tin khác