Khối Đảng

Bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức ngành GD và ĐT năm 2020

01:03 07/09/2020

    

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kết hợp cùng Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020.

 

Responsive image
 

     Tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai 02 chuyên đề về những điểm mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh An Giang và tình hình kinh tế xã hội trong nước, trong tỉnh, trong huyện nổi bật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

     Qua đó, nhằm bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành giáo dục nắm vững những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, chuyên đề, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; từ đó vận dụng vào các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ quản lý giáo dục, giảng dạy hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Huỳnh Dương

các tin khác