Khối Đảng

Châu Phú bế giảng lớp đảng viên mới

11:03 14/09/2020

    

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020. Bà Phan Thị Phượng, Phó Ban Tuyên giáo huyện uỷ, ông Diệp Hoàng Dũng, Phó Ban Tổ chức huyện uỷ cùng 42 học viên đã đến dự.

 

Responsive image
 

     Qua 8 ngày học tập và rèn luyện thông qua nội dung truyền đạt của giảng viên đã trang bị cho học viên nhiều kiến thức cơ bản như: những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng hồ Chí Minh; những vấn đề về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng bộ ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. 

     Kết thúc lớp học ban tổ chức lớp đã trao giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú khen tặng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho 42 học viên.

Tú Trang – Mỹ Ngân

các tin khác