Hoạt động cơ sở

Triển khai công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018

07:46 08/10/2018

    

Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018. Tham dự có đồng chí Phan Thị Phượng – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì hội nghị.
Responsive image

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018

Tại đây, đại diện Đảng ủy xã triển khai Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ươngvề kiểm điểm, đánh giá,xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, sau đó các chi bộ cùng nhau thảo luận với nhiều ý kiến thắc mắc và đã được đại diện Đảng ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy giải đáp thắc mắc các ý kiến trên.Theo đó, các Chi bộ tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 thực hiện theo Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức trước và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sau. Đồng thời, các Chi bộ triển khai, thực hiện đúng theo các biểu mẫu đã hướng dẫn và thực hiện đến ngày 15/10/2018tập hợp gửi Đảng ủy đểngành chuyên môn báo cáo kết quả gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy.    

Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Đồng thời, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên một cách khách quan, thực chất hơn./.

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác