Hoạt động cơ sở

Họp dân tiêu nước chống úng vụ thu đông năm 2019 tiểu vùng Nam Cây Sung

11:36 20/09/2019

    

Từ ngày 16/9 đến ngày 19/9/2019, Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức họp dân bàn giải pháp tiêu nước chống úng vụ thu đông năm 2019 tiểu vùng Nam Cây Sung gồm 05 ấp Khánh Châu, Khánh Đức, Khánh Thuận, Khánh Lợi và Khánh Hòa.

 

     Tại buổi họp bà con nông dân được nghe Ủy ban nhân dân xã triển khai tình hình sản xuất trên địa bàn cũng như phương án tiêu nước chống úng với mức thu đối với rau màu, vườn, cỏ, là 100.000 đồng/công, đối vời vườn cây lâu năm là 200.000 đồng/công và hầm cá là 500.000/công.

Responsive image
 

     Đa số bà con đều đồng tình thống nhất với phương án tiêu nước chống úng vụ thu đông năm 2019. 

Responsive image
 

     Hiện nay đang vào mùa mưa lũ mực nước lên nhanh ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nếu không tiêu úng kịp thời, trước tình hình trên ông Võ Hữu Tăng, ấp Khánh Châu đang phục vụ tiêu nước chống úng cho bà con trên tiểu vùng Nam Cây Sung.

Huỳnh Dương – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác