Khối Đảng

Vĩnh Thạnh Trung tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy 9 tháng đầu năm 2018

08:46 24/10/2018

    

Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2018. Đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì hội nghị.
Responsive image

Quang cảnh Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2018

 

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của xã đạt được nhiều kết quả khá tốt, cụ thể: Về kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; xây dựng hoàn thành Cầu Kênh 1 nối liền 2 ấp Thạnh Lợi và Bình An; tổ chức bê tông tuyến đường Tỉnh lộ 945. Đến nay đã bê tông được 400m; tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 19/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện; tình hình thu – chi ngân sách Nhà nước đạt trên 75% so với dự toán huyện giao. Về văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Giáo dục và Đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng quan tâm thực hiện thường xuyên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Về công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở các chi bộ từng bước nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh có sự chuyển biến rõ rệt.

Qua thảo luận đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, để  Vĩnh Thạnh Trung được UBND tỉnh công nhận là xã Nông thôn mới theo Nghị quyết đề ra vào cuối năm, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: “Về phát triển kinh tế - xã hội, thứ nhất vấn đề nông nghiệp hiện đang bảo vệ rất tốt, chúng ta tiếp tục duy trì công tác này và sẽ triển khai Dự án VnSAT; thứ hai, củng cố hồ sơ minh chứng nông thôn mới khi đoàn kiểm tra, đánh giá độc lập của tỉnh đến kiểm tra không còn sai sót; thứ ba, tiếp tục rà soát kỹ các bước và các nội dung liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; thứ tư, về an toàn giao thông, Công an phải có hoạch cụ thể xử lý nghiêm vi phạm kế hoạch số 19 của UBND huyện, lưu ý các điểm dễ xảy ra tai nạn. Về công tác vận động quần chúng, chúng ta phải thực hiện tốt công tác “dân vận khéo”, đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phải xây dựng được lực lượng để tuyên truyền, vận động xây dựng Nông thôn mới, trong đó có vận động xã hội hóa xây dựng cầu kênh 7 VTT – TMT, đồng thời chuẩn bị tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và hiệp thương Ban công tác Mặt trận ấp để chuẩn bị cho Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vào quý I/2019. Về công tác xây dựng đảng, các đồng chí Bí thư chi bộ quan tâm thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và viết bài thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát”./.

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác