Khối Đảng

Đảng ủy Bình Phú sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

02:10 19/06/2019

    

Ngày 18/6/2019, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến dự có đồng chí Phạm Thành Phước – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú.

 

Responsive image
 

     Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã Bình Phú thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị với hình thức phù hợp đảm bảo thực chất; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; việc chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện gắn với xây dựng kế hoạch làm theo hàng năm được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Đặc biệt, trong công tác lựa chọn, nhân rộng mô hình hay, cách làm tiêu biểu, Đảng ủy xã đã tổ chức các hội thi kể chuyện cũng như hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ngoài ra, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm được triển khai bài bản dưới nhiều hình thức. Từ đó, giúp cho từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu hơn về nội dung, yêu cầu, mục đích của Chỉ thị từ đó triển khai thực hiện các nội dung một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng những phương pháp mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả, kết quả thiết thực. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo động lực thi đua, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các tổ chức, đoàn thể phát động đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới…

Responsive image
 

     Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú đã khen tặng cho 8 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Đặng Trang – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác