Thời sự - Xã hội

Trung tâm Y tế Châu Phú tổ chức tập huấn nâng cao quy tắc ứng xử kỹ năng giao tiếp năm 2019

10:33 23/08/2019

    

Thực hiện kế hoạch số 382/KH-BTHQTUX, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Y tế Châu Phú về việc tổ chức lớp tập huấn "kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" và "kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh" năm 2019.

 

     Ngày 21, 22 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Y tế Châu Phú, tổ chức 02 lớp tập huấn "kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" và "kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh" năm 2019 cho tất cả công chức, viện chức của Trung tâm y tế và 13 Trạm Y tế xã-thị trấn, có 293 người tham dự.

Responsive image
 

     Lớp tập huấn được BSCKII. Huỳnh Văn Nên-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế An Giang cung cấp những kiến thức cơ bản vừa lý thuyết và thực hành về Quy tắc ứng xử của người thầy thuốc và Truyền thông giáo dục sức khỏe.
     Qua 02 ngày tập huấn tất cả công chức, viên chức nắm được những kiến thức cơ bản về Quy tắc ứng xử của người thầy thuốc và Truyền thông giáo dục sức khỏe. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người bệnh", và học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bs. Nguyễn Công Nghi - Trung tâm y tế huyện Châu Phú

các tin khác