Học tập theo gương Bác

Chi bộ phòng NN & PTNT tổng kết hội thi học tập Bác

01:38 07/09/2020

    

Chi bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết hội thi “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”. Đồng chí Đỗ Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đến dự.

 

Responsive image
 

     Hội thi được tổ chức ngày 10/7 đến ngày 10/8/2020, cho tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nông nghiệp. Hội thi được tổ chức với hình thức thi viết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đặc biệt tập trung vào chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Hơn 1 tháng tổ chức, ban tổ chức hội thi đã chọn ra được 11 thí sinh xuất sắc để giao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Thông qua hội thi tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn ngành nông nghiệp, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Tú Trang

các tin khác