Nông thôn mới

Tập huấn sáng lập Liên minh Hợp tác xã

04:21 18/10/2018

    

Ngày 18/10/2018, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp tập huấn sáng lập viên hợp tác xã cho 2 xã Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh. Đồng chí Huỳnh Ngọc Vị - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú cùng hơn 20 học viên là cán bộ kỹ thuật viên nông nghiệp, hội viên nông dân của 2 xã đã về dự.
Responsive image
Quang cảnh lớp tập huấn sáng lập viên hợp tác xã cho 2 xã Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh

Lớp tập huấn sáng lập viên hợp tác xã diễn ra trong 2 ngày, từ 18/10-19/10/2018. Tại đây, các học viên đã được giảng viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh truyền đạt các chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia Hợp tác xã và quy trình vận động, thành lập, đăng ký Hợp tác xã; Xây dựng điều lệ Hợp tác xã; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với Hợp tác xã; Liên kết trong sản xuất và tiêu dùng, tầm quan trọng và lợi ích trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình chuỗi giá trị trong Hợp tác xã v.v…

Qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm rõ và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích trong liên minh sáng lập Hợp tác xã, Tổ Hợp tác nông nghiệp, là điều kiện để các địa phương tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các Hợp tác xã theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành và giữ vững tiêu chí thứ 13 trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là cán bộ quản lý và thành viên Hợp tác xã, Tổ Hợp tác nắm rõ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể./.

Nguyễn Kim (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác