Khối Đảng

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh

03:25 21/11/2018

    

Ngày 14/11/2018, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy do đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh, tiếp đoàn có đồng chí Trần Minh Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
Responsive image
 

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt: công tác tổ chức, cán bộ; về việc sắp xếp, kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ xã gắn với tinh giản biên chế; công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đạo tạo cán bộ; công tác quản lý đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở; công tác tuyên giáo về việc cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên thông qua công tác quản lý đảng viên và sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đảng… Các thành viên Đoàn kiểm tra đã đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh làm rõ thêm một số nội dung được kiểm tra.

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy Đào Hữu Cảnh, đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đánh giá cao về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên và hồ sơ công chức. Đặc biệt, công tác lưu trữ hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định… Qua đó, đảm bảo được công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Đặng Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác