Quân sự

Cán bộ chiến sĩ, sĩ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú cùng nhân dân gia cố đê bao tại xã Ô Long Vi

01:14 19/10/2018

    

Trước tình hình mưa, lũ kéo dài và diễn biến phức tạp; 20 cán bộ chiến sĩ, sĩ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú cùng các bạn đoàn viên thanh niên hành quân về xã Ô Long Vĩ gia cố các đoạn đê xung yếu tại xã.
Responsive image

 Cán bộ chiến sĩ, sĩ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú cùng các bạn đoàn viên Thanh niên đã cùng với bà con nhân dân gia cố đoạn đê kênh 8 ấp Long Thịnh, xã Ô Long Vĩ

Tại đây, các cán bộ chiến sĩ, sĩ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú cùng các bạn đoàn viên Thanh niên đã cùng với bà con nhân dân gia cố đoạn đê kênh 8 ấp Long Thịnh với chiều dài 50m như đắp nâng cao đê, đóng cừ, đổ đất, đố đá, phủ bạt cao su, … Các việc làm trên giúp bảo vệ các diện tích lúa Thu Đông, nhà cửa, tài sản, cây trồng vật nuôi trên địa bàn ấp.

Đây là chuỗi hoạt động hành quân giúp dân trong những ngày thực hiện Tết Quân Dân năm 2019 trên địa bàn xã Ô Long Vĩ, diễn ra từ ngày 26/6/2018 kết thúc ngày 24-25/01/2019. Các hoạt động “tết Quân Dân năm 2019” diễn ra xã Ô Long Vĩ có ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự gắn bó tình Quân-Dân cùng chung tay trong phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa bàn cơ sở./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác