Quân sự

Đào Hữu Cảnh: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, năm 2020

02:52 12/08/2019

    

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Trần Minh Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chủ trì cuộc họp.

 

     Tại cuộc họp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã thông qua danh sách công dân trong độ tuổi nhập ngũ, danh sách công dân miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn do chính trị, đạo đức, do đang học tại các trường, tạm hoãn về chính sách, danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ chưa gọi do hoàn cảnh và danh sách công dân có đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe năm 2020. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã góp ý, cho ý kiến các trường hợp trong từng loại danh sách. 

Responsive image
 

     Thông qua việc xét duyệt lần 1 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, nhằm chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ minh chứng cho từng trường hợp miễn, hoãn gọi nhập ngũ, cũng như rà soát, kiểm tra từng trường hợp cụ thể để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và đạt chỉ tiêu trên giao.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác