Khối Đảng

Châu Phú tổ chức Kỳ họp thứ tám bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

09:48 17/10/2018

    

Vừa qua, tại Hội trường Huyện ủy Thường trực Hội đồng nhân dân Châu Phú tổ chức Kỳ họp thứ tám bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 để tiến hành thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Responsive image

 

Ông Trần Văn Đảo, Phó Bí thư -Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ 8 

 

 

Đến dự có đồng chí Trần Thanh Nhã- Bí thư- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Kim Hồng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Phước Nên- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện.

Chủ tọa kỳ họp là ông Trần Văn Đảo- Phó Bí Thư- Chủ tịch HĐND huyện cùng 34/37 Đại biểu HĐND huyện về dự .

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng việc bỏ phiếu kín đối với ông Nguyễn Duy Đức- Đại biểu HĐND huyện và bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Cao Trí, kết quả tỳ lệ phiếu bầu  34/37 phiếu đạt 92.%.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, bằng việc bỏ phiếu kín đối với  ông Nguyễn Văn Nhựt, nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Huỳnh Văn Tính, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Trần Thanh Tâm, nguyên Chánh Thanh huyện và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Tá, Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện; ông Nguyễn Nghi Em, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Duy Đức, Chánh Thanh tra huyện, kết quả tỷ lệ phiếu bầu 34/37 phiếu đạt 92%./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác