Khối Đảng

Châu Phú tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2020

09:41 07/01/2021

    

Ban Dân vận Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Châu Phú có các đồng chí: Nguyễn Phước Nên, Phó Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Văn Hập – Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.
Responsive image
 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

 Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác dân vận năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác dân vận năm 2020 đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng, đời sống của Nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động Nhân dân, gần gũi Nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho Nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của Nhân dân. Đi liền với đó là thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Ban Dân vận các địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh công tác hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiên hà cho dân. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng của các phòng trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”…

Mỹ Ngân - Tú Trang

các tin khác