Khối Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên tháng 7/2019

04:03 05/07/2019

    

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Responsive image
 

     Đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện Châu Phú gồm: Bí thư huyện ủy chủ trì, các Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư Chi, Đảng bộ ngành huyện và trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 
     Tại điểm cầu cơ sở 13 xã – thị trấn do Bí thư, Chủ tịch chủ trì, thành phần mời do Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn.
    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung thông tin “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh” (23/7/1959 – 23/7/2019), thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”; thông tin điện tử VCNEC của Ban Tuyên giáo Trung ương; triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt nhấn mạnh đến việc vì sao trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đánh giá một số kết quả đạt được trong thời gian vừa qua; một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2019 tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; Tuyên truyền kết quả chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019). Tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai...

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác