Khối Đảng

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc tại huyện Châu Phú

03:04 21/11/2019

    

Sáng ngày 21/11/2019, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Thái Thúy Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2019 tại huyện Châu Phú. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Lê thị Kim Hồng Phó bí thư thường trực huyện ủy Châu Phú, Bà Mai Thị Bé Phương, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

      Báo cáo kết quả của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú tại buổi làm việc nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú giám sát chỉ đạo của cấp ủy, định hướng, hướng dẫn chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và các phòng, ban có liên quan đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định về tư tưởng, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp tại địa phương. Cụ thể công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đảng trong9 tháng đầu  năm 2019 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở được 23 lớp, có trên 2 nghìn 300 học viên dự học. Công tác nắm bắt dư luận xã hội ban tuyên giáo huyện ủy Châu Phú luôn chủ động bám sát diễn biến tình hình trên địa bàn, chủ động thu thập thông tin kịp thời báo cáo thường trực huyện ủy chỉ đạo kịp thời, định hướng cho đài truyền thanh, các ngành, xã thị trấn phản ánh và xử lý thông tin kịp thời hạn chế những thông tin sai lệch lan rộng ra cộng đồng.

Responsive image
 

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thúy Xuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2019 của huyện; giải thích, làm rõ và tư vấn, định hướng nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.

     Đồng thời, nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy xử lý các vấn đề vướng mắc, nảy sinh trên địa bàn./.

Minh Đông - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác