Khối Đảng

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng bộ xã Bình Phú

09:43 29/11/2019

    

Đồng chí Trần Thanh Nhã – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng bộ xã Bình Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, Đảng bộ xã Bình Phú đã báo cáo về công tác chuẩn bị các bước cho Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 như: thành lập các Tiểu Ban văn kiện, phục vụ tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đảm bảo theo đúng quy định, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng bộ xã Bình Phú chọn chi bộ ấp Bình Đức tổ chức đại hội điểm. Đảm bảo đầy đủ nội dung và tiến độ thực hiện theo Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu Đảng ủy xã chuẩn bị tốt về nội dung văn kiện và nhân sự, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng; coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; cán bộ được lựa chọn cơ cấu vào cấp ủy phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, có uy tín. Qua công tác kiểm tra, nhằm hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của Đảng bộ xã.  Rà soát kỹ công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác