Khối Đảng

Đại hội Chi bộ Ban Tổ Chức - Nội vụ huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2020-2025

01:01 18/05/2020

    

Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Châu Phú tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Ban Tổ Chức - Nội vụ huyện Châu Phú là Chi bộ ghép của 2 cơ quan: Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện, với 14 đảng viên.

 

Responsive image
 

     Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng. Về tổ chức cơ sở Đảng luôn được các cấp ủy quan tâm củng cố nâng cao chất lượng về sinh hoạt chi bộ, Các chi, Đảng bộ cơ sở phát huy được vai trò lãnh đạo, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trong huyện được sắp xếp, củng cố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng luôn được quan tâm, huyện thành lập các tổ công tác tham dự sinh hoạt ở các chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở từ đó góp phần đẩy mạnh chất lượng sinh hoạt ngày càng được đi lên. Công tác phát triển Đảng cũng được các cấp ủy quan tâm và có sự khảo sát, quy hoạch dự nguồn phát triển Đảng, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ dảng viên, đưa quần chúng ưu tú đi học những lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, đạt 2,17% tỷ lệ đảng viên so với dân số trong huyện. Công tác cán bộ cũng được các cấp ủy quan tâm thực hiện, thường xuyên rà soát đánh giá cán bộ để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng theo tiêu chuẩn cán bộ trong giai đoạn mới. Mạnh dạn đưa cán bộ trẻ đi học các lớp chính trị, chuyên môn nghiêp vụ để tạo nguồn cán bộ kế thừa.  Thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở 13 xã, thị trấn; Sắp xếp kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ lãnh đạo; sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND- UBND; Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tham mưu Ban thường vụ điều động, luân chuyển 140 lượt cán bộ, công chức; tham mưu cho UBND huyện điều động, luân chuyển 217 cán bộ, công chức, viên chức, bổ nhiệm 96, điều động bổ nhiệm 45, bổ nhiệm lại 37, kỷ luận cán bộ công chức viên chức 28 trường hợp.

     Đại hội thống nhất đề ra khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới “Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; phân công, bố trí cán bộ có trình độ phù hợp với vị trí việc làm”.

     Đại hội đã bầu Chi ủy  Chi bộ Ban Tổ Chức - Nội vụ huyện Châu Phú khóa I (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Nghi Em tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025. Và bầu 02 dồng chí đi dự Đại hội cấp trên./.`

Nhẫn Nguyễn

các tin khác