Quân sự

Không tổ chức ngày hội tòng quân 2020, phòng tránh dịch virus Corona

09:02 11/02/2020

    

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh, ngày 12/02/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ không tổ chức ngày hội tòng quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

 

Responsive image
 

     Theo đó, năm 2020, xã Đào Hữu Cảnh có 07 thanh niên lên đường nhập ngũ và 01 thanh niên đi nghĩa vụ Công an. Thực hiện theo chỉ đạo cấp trên, ngày hội tòng quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn xã sẽ không tổ chức để phòng tránh dịch bệnh virus Corona.

     Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch virus corona, Ban Chỉ huy quân sự xã cũng tăng cường các giải pháp, triển khai thực hiện theo chỉ đạo để bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn xã.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác