Khối Đảng

Mỹ Phú tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XI

12:48 28/07/2019

    

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Phú vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đến dự.

 

     Kỳ họp diễn ra trong vòng 1 buổi, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã nghe báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; thông báo của Ủy ban mặt trận xã về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; thông qua tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2020; Tình hình thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019; thông qua tờ trình phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2018 và tờ trình về phê chuẩn bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội, ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ 9…

Responsive image
 

     Buổi họp Hội đồng nhân dân xã cũng đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các ý kiến đại biểu đưa ra tại kỳ họp.

Responsive image
 

     Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 từ nguồn kết dư năm 2018; Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2020.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác