Văn hóa

Sống tốt đời, đẹp đạo

03:24 20/12/2019

    

Cùng nhân dân trên địa bàn xã, Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo xã Đào Hữu Cảnh đoàn kết, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, hoạt động từ thiện, nhân đạo,... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Responsive image
 

     Năm 2019, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn trực tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đào Hữu Cảnh, Ban trị sự PGHH xã luôn thực hiện tốt tinh thần yêu nước, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, sống tốt đời, đẹp đạo. Hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiều tín đồ phật giáo Hòa Hảo đã tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", nhiều mạnh thường quân hỗ trợ, tặng quà các gia đình neo đơn, khó khăn, hỗ trợ gạo hàng tháng cho người già, hộ nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội; đồng thời, tham gia đổ đá chống lầy, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa và xây dựng cầu giao thông nông thôn.

     Kính mừng đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 100, Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo xã Đào Hữu Cảnh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục vượt qua khó khăn, tích cực hưởng ứng, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác