Thời sự - Xã hội

Châu Phú tổ chức hiệp thương lần thứ I

02:44 10/02/2021

    

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Nên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Đặng Văn Hập - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú chủ tọa hội nghị.

 

Responsive image
 

     Hội nghị đã thông qua, dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bố số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử là 11 đơn vị. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII được bầu là 35 đại biểu, tổng số người ứng cử là 59 người, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XII là 70, được phân bổ như sau: Khối Đảng là 19 người; Khối Nhà nước là 07 người; Khối lực lượng vũ trang là 02 người; Khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các thành phần khác là 42 người. Trong đó, Mặt trận và đoàn thể huyện 08 người; Mặt trận và đoàn thể các xã, thị trấn là 14; hội Khuyến học xã 01 người; Dân tộc, tôn giáo 05 người; thành phần khác là 14 người gồm: Đội ngũ trí thức, nông dân sản xuất giỏi, tiểu thương, doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước. 

     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại hội nghị và nhất trí cao về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 35 người và số đại biểu được giới thiệu là 70 người.

Đặng Trang

các tin khác