Thời sự - Xã hội

Huyện Châu Phú: 398 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2014 còn tồn đọng

10:57 10/09/2019

    

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú - Ông Nguyễn Thanh Lâm vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng còn tồn đọng chưa cấp phát được cho dân giai đoạn 2006 – 2014.

 

     Theo báo cáo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Phú, hiện toàn huyện còn tồn đọng 398 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2014 chưa phát được cho dân vì nhiều lý do như:  người dân đi làm ăn xa không liên lạc được, liên hệ nhiều lần không đến nhận, hồ sơ chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế… từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính chung của huyện.

Responsive image
 

     Liên quan đến vấn đề này Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú đã yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện thông báo trên hệ thống truyền thanh và niêm yết tại trụ sở cơ quan danh sách giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng trên địa bàn để người dân được biết và liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Phú giải quyết. Thời gian thông báo là 90 ngày, nếu quá thời gian, không có người đến nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Phú sẽ thực hiện đưa hồ sơ vào lưu trữ theo quy định.

Lan Thanh – Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác