Học tập theo gương Bác

Mỹ Phú sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

11:05 25/04/2019

    

Đảng ủy xã Mỹ Phú vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Đỗ Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đến dự, đồng chí Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị.
Responsive image
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và tạo sức lan tỏa rộng lớn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo của tầng lớp nhân dân trong xã bằng nhiều việc làm thiết thực như: vận động nhân dân đồng thuận và tham gia đóng góp tiền của, rãi đá chống lầy, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, cất nhà từ thiện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, người tàn tật, neo đơn, ….

Responsive image

đồng chí Đỗ Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

     Để trong thời gian tới thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả hơn, Đảng bộ xã Mỹ Phú đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên, quần chúng cơ quan, đơn vị, địa phương không vi phạm Điều lệ, nguyên tắc của Đảng và vi phạm pháp luật nhà nước; tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên. Kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, kiểm tra của cấp ủy Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm điều lệ và các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thích hợp, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình và các nhân tố tích cực điển hình;…

Responsive image

đồng chí Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 3 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018

   Tại Hội nghị Sơ kết, Ủy ban nhân dân xã đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 3 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018./.

Tú Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác