Quân sự

Vĩnh Thạnh Trung tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 1

04:00 18/10/2018

    

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 1 ở 12 ấp trên địa bàn để bình xét công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự. Tham dự có cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp - Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện phụ trách địa bàn xã; các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã; cùng thanh niên, gia đình thanh niên và người dân trên địa bàn xã.
Responsive image

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 1 ở 12 ấp trên địa bàn

Tại đây, người dân được Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã phổ biến một số Điều của Luật nghĩa vụ Quân sự; các văn bản; hướng dẫn của trên và của địa phương về thực hiện nghĩa vụ Quân sự; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình và bản thân của quân nhân tại ngũ và xuất ngũ; các chính sách, chính trị được miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ. Đồng thời, còn được nghe thông qua từng phụ lục danh sách công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi trên địa bàn xã để người dân được biết và cho ý kiến. Toàn xã có 311 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2019.

Tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự là nhằm công khai kết quả xét duyệt chính trị, chính sách của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của tập thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân, để thực hiện công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự và góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác