Thời sự - Xã hội

Đài Truyền thanh huyện Châu Phú thực hiện kế hoạch làm việc với Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn

01:33 07/10/2019

    

Từ ngày 01/10 đến ngày 10/10/2019, Đài Truyền thanh huyện Châu Phú tổ chức đoàn công tác do ông Phan Phước Nổi – Phó trưởng Đài Truyền thanh huyện làm trưởng đoàn tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn trong huyện về công tác quản lý- hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở năm 2019. Kế hoạch làm việc này nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động Thông tin và Truyền thông năm 2019 để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về công tác tuyên truyền năm 2020.

 

Responsive image
 

     Nội dung làm việc liên quan đến công tác nhân sự hoạt động Đài ở cơ sở, hiệu quả hoạt động của phóng viên tăng cường, cơ sở vật chất, trang thiết bị Đài Truyền thanh, công tác tuyên truyền và hoạt động của Điểm Thông tin cơ sở. Qua đó Đài Truyền thanh huyện sẽ hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của các Đài Truyền thanh cơ sở trong thời gian qua, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Đài Truyền thanh huyện với Cấp ủy – Chính quyền các xã, thị trấn trong thực hiện tuyên truyền  nhiệm vụ chính trị của huyện và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền của địa phương./.

Lan Thanh – Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác