Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Hội thảo giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị

02:22 05/12/2019

    

Uỷ ban nhân dân huyện Châu Phú vừa tổ chức Hội thảo phụ nữ tham gia các hoạt động Chính trị. Đến dự có Bà Nguyễn Thị Liêm - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Bé Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú - Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, chủ trì Hội thảo; Tham dự hội thảo còn có thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện cùng các đồng chí Đảng ủy; HĐND, UBND, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Lao động - Thương Binh xã hội, bình đẳng giới các xã thị trấn.

 

     Để hiện đạt mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị theo kế hoạch đề ra giai đoạn 2020-2025: UBND huyện, các cấp đề ra nhiều giải pháp và chỉ tiêu: Cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% trở lên. Xác định việc thực hiện tăng tỷ lệ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Responsive image
 

     Tham dự và phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Liêm - Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh An Giang phát biểu: trong thời gian tới để góp  thực hiện đạt mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo thì các cấp ủy cần quan tâm xây dựng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, nâng cao năng lực của phụ nữ về mọi mặt nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan hệ thống chính trị, thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ, đảm bảo yêu cầu phát triển liên tục, bền vững đội ngũ cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Phát biểu chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé Tám đề ra giải pháp thực hiện tăng tỳ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị giai đoạn 2020 - 2025 như sau: “Thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giới thiệu nhân sự  đảm bảo đạt tỷ lệ theo kế hoạch đã đề ra, chú trọng đại biểu có năng lực, trình độ, uy tín để giới thiệu tái cử và ứng cử; Hội phụ nữ các cấp sáng suốt lựa chọn cán bộ Hội, cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, để tham mưu giới thiệu, ứng cử… tiếp tục nâng cao nhận thức về giới của cán bộ quản lý và lãnh đạo các cấp; tiếp tục thực hiện tốt chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”./.

Nhẫn Nguyễn - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác