Thời sự - Xã hội

Xã Đào Hữu Cảnh họp xét xã, phường phù hợp trẻ em năm 2019

06:36 02/11/2019

    

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức họp Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Xiêu – Phó Bí thư Đảng ủy xã; bà Huỳnh Thị Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, chủ trì cuộc họp.

 

Responsive image
 

     Thực hiện mô hình xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện để mọi trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường các nguồn lực góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tại Hội nghị, các trường trên địa bàn xã cũng như ngành chuyên môn báo cáo kết quả thẩm định kết quả đánh giá tình hình thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em năm 2019. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng đã có ý kiến đóng góp, bổ sung để kết quả thẩm định xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em được chính xác.

     Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương chỉ đạo đối với các thành viên Hội đồng tiếp tục pháp huy tinh thần và trách nhiệm trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Trên cơ sở đó, xã tiếp tục thực hiện và xây dựng kế hoạch trong triển khai bảo vệ chăm sóc trẻ em, tạo môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em thực hiện quyền, bổn phận và phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần trí tuệ và đạo đức.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác