Hoạt động cơ sở

Khánh Hòa - Tập huấn tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019

03:23 18/06/2019

    

Ngày 18/6/2019, Phòng Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức tập huấn chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ, các ngành, đoàn thể xã và ban ấp.

 

Responsive image
 

     Buổi tập huấn đã triển khai về đối tượng tham gia, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ tiền đóng; các chế độ được hưởng; mức hưởng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội chế độ tử tuất và chế độ hưu trí. 
     Buổi tấp huấn, cũng trao đổi, thảo luận một số thắc mắc trong quá trình vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội; một số trường hợp cụ thể.
Giúp cho cán bộ nắm rõ thông tin về bảo hiểm xã hội tự nguyện, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2019.

Huỳnh Dương - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác