Hoạt động cơ sở

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

12:24 22/05/2020

    

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-MTTQ-BTT ngày 09/5/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

 

Responsive image
 

     Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thành lập đoàn giám sát từ việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ, cụ thể: việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100.000.000đ/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, Ủy ban Nhân dân xã đã tổng hợp danh sách gửi xuống huyện để phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đối với đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ủy ban Nhân dân xã niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và tại Văn phòng ấp, đối với các ấp chưa có Văn phòng thì niêm yết tại nhà dân, đồng thời tổ chức cấp phát kinh phí đúng đối tượng, số tiền theo quy định. Còn đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng danh sách hỗ trợ cũng được niêm yết công khai và do nhân viên Bưu điện cấp phát, qua giám sát Bưu điện cũng tổ chức cấp phát đúng đối tượng và số tiền theo quy định.

     Thông qua giám sát, là nhằm đảm bảo việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính Phủ được triển khai thực hiện đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Ngọc Mai

các tin khác