Hoạt động cơ sở

Thị trấn Cái Dầu thẩm định, xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ chính sách của Chính phủ

08:52 10/12/2019

    

Hội đồng chính sách thị trấn Cái Dầu vừa thẩm định, xét duyệt thêm 3 hồ sơ cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc và Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong đó có 1 hồ sơ theo Quyết định 62 và 2 hồ sơ theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Responsive image
 

     Như vậy tính đến nay, thị trấn Cái Dầu đã hoàn thành 30 hồ sơ hưởng chế độ chính sách theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg và 90 trường hợp hưởng chế độ chính sách theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong số này đã có 117 trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp một lần và bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật (bao gồm 89 đối tượng hưởng trợ cấp theo quyết định 62 và 28 đối tượng hưởng theo quyết định 49).

     Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Động viên các đối tượng yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước./.

Lan Thanh - Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác