Hoạt động cơ sở

Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019

10:48 15/03/2019

    

Ngày 14/3/2019, Đảng ủy xã Khánh Hòa Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ xã năm 2019.
Responsive image

Ông Nguyễn Chí Thiện- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Khánh Hòa phát biểu tại Cuộc họp

 

    Theo đó sẽ có 03 chi bộ được kiểm tra gồm: Chi bộ ấp Khánh Thuận, chi bộ Trường Trung học cơ sở Khánh Hòa và chi bộ ấp Khánh Mỹ. Nội dung kiểm tra về: việc lãnh đạo thực hiện kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương. Đồng thời giám sát việc lãnh đạo thực hiện kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương. đối với chi bộ Trường tiểu học “A” Khánh Hòa. Thời gian kiểm tra, giám sát từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019./.

Huỳnh Dương (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác