Hoạt động cơ sở

Thị trấn Cái Dầu hoàn thành chi trả hỗ trợ gói an sinh xã hội của Chính phủ cho 4 nhóm đối tượng ảnh hưởng đại dịch Covid -19

02:10 20/05/2020

    

Tập trung giải quyết hỗ trợ gói an sinh xã hội cho các đối tượng ảnh hưởng bởi đại dịch covid – 19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, thị trấn Cái Dầu đã hoàn thành công tác chi cấp tiền hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo.

 

Responsive image
 

     Theo đó, trên địa bàn thị trấn Cái Dầu có 39 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và 726 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng mỗi đối tượng được nhận 500.000người/tháng tính từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có 1618 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu được nhận 250.000đ/ người / tháng tính từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 với tổng số tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trên địa bàn thị trấn Cái Dầu là 2 tỷ 358 triệu đồng.

     Trong quá trình chi trả, địa phương đã thực hiện công khai, minh bạch đúng đối tượng và có sự giám sát của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Phú cùng đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cái Dầu./.

Lan Thanh

các tin khác