Hoạt động cơ sở

Khánh Hòa: Họp xét đối tượng bảo trợ xã hội

07:44 11/09/2019

    

Ngày 11/9/2019, Hội đồng chính sách xã Khánh Hòa tổ chức họp xét đối tượng bảo trợ xã hội năm 2019, ông Nguyễn Thiện Tài – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp.

 

     Cuộc họp thông qua danh sách các đối tượng đề nghị hưởng bảo trợ xã hội của từng ấp. Qua trao đổi, rà soát hoàn cảnh của từng đối tượng, cuộc họp thống nhất xét có 41 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng chính sách xã hội. 

Responsive image
 

     Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thiện Tài – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị cán bộ thương binh xã hội hoàn chỉnh hồ sơ gửi về phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, đảm bảo cho các đối tượng hưởng các chính sách xã hội được kịp thời và đầy đủ.

Huỳnh Dương - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác