Khối Đảng

Triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05:00 06/09/2019

    

Ngày 06/9/2019, Đảng ủy xã Khánh Hòa tổ chức triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc và Đại hội đảng bộ xã khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng - Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp.

 

     Theo kế hoạch, các chi bộ sẽ tiến hành soạn thảo báo cáo chính trị của chi bộ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 gắn với kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của chi ủy và phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2023; chuẩn bị nhân sự cấp ủy; số lượng đại biểu dự Đại hội và đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên trình Đảng ủy xã đóng góp ý kiến để tiến hành Đại hội đảng viên từ tháng 01 đến cuối tháng 03 năm 2019, Chọn chi bộ trường tiểu học “C” Khánh Hòa tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm, Đại hội đại biểu đảng bộ xã tiến hành từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019. 

Responsive image
 

     Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng - Bí thư đảng ủy xã đề nghị các chi bộ sớm chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự phù hợp sát với tình hình thực tế, đảm bảo tốt cho Đại hội. 

Responsive image
 

 

Huỳnh Dương – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác