Quân sự

Mỹ Đức bình nghị thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2020 lần 2

02:32 05/12/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức vừa tổ chức bình nghị thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ lần 2 năm 2020 của 07 ấp. Đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các ban ngành đoàn thể xã, ban ấp và nhân dân đến tham dự.

   

Responsive image
 

     Tại buổi bình nghị, gia đình thanh niên và bà con nhân dân được thông qua danh sách thanh niên đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2020 và thông tin về qui định, chế độ trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự cũng như các quyền và nghĩa vụ có liên quan. Song song đó, hội nghị cũng dành nhiều thời gian để gia đình và thanh niên cùng trao đổi ý kiến, nêu tâm tư nguyện vọng. Đoàn cũng giải trình một số ý kiến của gia đình thanh niên và bà con nhân dân và thống nhất cao với kết quả 32 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2020. Trong đó, có thanh niên có 02 trình độ cao đẳng, 11 thanh niên tốt nghiệp Trung học phổ thông. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020. Ngay từ đầu năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức đã chú trọng thực hiện các bước tuyển gọi thanh niên nhập ngũ theo đúng qui trình, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trên đài truyền thanh, phối hợp với các Ban ấp thường xuyên xuống địa bàn gặp gỡ vận động gia đình và thanh niên chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự, thi hành trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Trịnh Phượng - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác