Ứng dụng công nghệ cao

Châu Phú: tổ chức tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

10:44 19/08/2019

    

Thực hiện Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang.

 

     Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Phú tổ chức Đoàn gần 30 cán bộ huyện và nông dân của các xã, thị trấn tham quan Mô hình sản xuất Táo trong nhà lưới ở huyện Châu Thành, Sóc Trăng; Mô hình trồng nấm rơm trong nhà ứng dụng công nghệ cảm biến (sensor) ở huyện Long Mỹ, Hậu Giang; Mô hình chăn nuôi dê quy mô công nghiệp ở Thành phố Cần Thơ. 

Responsive image
 

     Đây là những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ mà nông dân Châu Phú có thể ứng dụng trong thực tế sản xuất ở địa phương.

Responsive image
 

     Qua chuyến tham quan nông dân đã tiếp thu thêm một số kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn sản xuất và giúp cho nông dân có thêm niềm đam mê vào việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Dương Thị Thu Nhi - Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác