Khối Đảng

Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp và thảo luận tại huyện Châu Phú

04:19 16/11/2018

    

Ngày 16/11/2018, tại huyện Châu Phú, tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận và cho ý kiến đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân tỉnh.
Responsive image
 

Theo đó, các đại biểu lắng nghe các báo cáo về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; chuyên đề “công tác cải cách hành chính năm 2018”; công tác thu hồi nợ đọng và các giải pháp để góp phần tăng nguồn thu, tiến tới tự chủ cân đối thu, chi ngân sách đến năm 2020; tiến độ thực hiện tự chủ tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập; kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 10 tháng đầu năm 2018; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; kết quả thi hành án dân sự năm 2018; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án thí điểm “sáp nhập và thành lập Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”; kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh qua thảo luận tổ trước kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; kết quả công tác kiểm sát năm 2018 cùng các tờ trình trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dịp này tổ đại biểu đề nghị tỉnh hỗ trợ gia cố nâng cấp tuyến đê bao gắn giao thông nông thôn Núi Chóc Nam Thầy Phó, tuyến Bắc Cây Dương; hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm an toàn; chấn chỉnh sản xuất 3 năm 8 vụ có chế tài và sản xuất 2 năm 5 vụ ở nơi nào có điều kiện .v.v…

Phước Nổi (Đài TT huyện Châu Phú)

các tin khác