Văn hóa

Châu Phú tập huấn công tác gia đình và phong trào “ TDĐKXDĐSVH” năm 2020

03:07 16/09/2020

    

Sáng ngày 15-9-2020, Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Châu Phú tổ chức tập huấn Công tác gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020. Đến dự, đồng thời là báo cáo viên có ông Trịnh Thanh Nghị, Trưởng phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình tỉnh An Giang; Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện đến dự và phát biểu khai mạc.

 

     Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo, văn phòng Thường trực BCĐ công tác gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện.

Responsive image
 

     Tham dự tập huấn, các đồng chí được trang bị các kiến thức về hoạt động của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào; cách thức tổ chức triển khai và tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020; hướng dẫn cập nhật hồ sơ minh chứng các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới. Bên cạnh đó còn được truyền đạt các chuyên đề: nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, kỹ năng nhận diện, phát hiện, làm việc với người gây bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình và công tác phối hợp liên ngành giải quyết vụ việc bạo lực gia đình; hướng dẫn thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng. Qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện Châu Phú, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác