Khối Đảng

Đảng bộ xã Bình Phú vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

11:24 23/06/2020

    

Kế thừa và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình Phú đã gặt hái được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Bình Phú vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và thắng lợi mới.

 

Responsive image
 

     Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung phát triển, Đảng bộ xã Bình Phú đã đề ra các khâu đột phá như: Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”. Và thành quả đạt được đến cuối nhiệm kỳ, xã Bình Phú đạt 10/19 tiêu chí, 34/49 chỉ tiêu nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, đó chính là kết quả của sự đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân xã Bình Phú, những ngôi nhà mới khang trang, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng được thay thế dần những ngôi nhà cây gỗ tạm. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong nhiệm kỳ qua xã Bình Phú tiến hành cất mới 12 cây cầu bê tông, kết cấu hạ tầng nông thôn được nâng cấp và mở rộng các tuyến đường chính, đường nội đồng đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân; xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 560 triệu đồng… Điều mà Đảng bộ và Nhân dân xã Bình Phú cảm thấy phấn khởi và tự hào trong nhiệm kỳ qua là hiện nay có 99,7% số hộ dân có điện thắp sáng và 1.949/2.081 hộ sử dụng nước sạch… 

Responsive image
 

     Đảng bộ xã Bình Phú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đến năm 2020, tổng sản lượng lương thực đạt 312.148 tấn, tăng so với đầu nhiệm kỳ 268 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã là 158 triệu đồng/ha/năm, đạt 105,3% so nghị quyết. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững, đặc biệt là xã luôn chú trọng việc phát triển và nâng cao hiệu quả các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi. Công tác đào tạo nghề được quan tâm và thể hiện được vai trò quan trọng trong việc tham gia học tập và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,4%, giảm 3.56% so với đầu nhiệm kỳ.   

Responsive image
 

     Với mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên; công tác đào tạo cán bộ, công chức được chú trọng. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, kết hợp chặt chẽ việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Bình Phú trở thành xã nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Đặng Trang

các tin khác