Quân sự

Xét chế độ chính sách cho lực lượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của thủ tướng Chính Phủ

01:15 08/06/2020

    

Mới đây, Hội đồng chính sách xã Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, ban ấp có liên quan, gồm: Thạnh Hòa, Mỹ Bình, Tây An và Ba Xưa tổ chức họp xét hồ sơ, chốt danh sách các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, để kịp thời chi trả các chế độ chính sách theo qui định, thực hiện theo Quyết định 49 của thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến của xã, theo khảo sát ban đầu là 14 đối tượng trong năm 2020.

 

Responsive image
 

     Theo đó, những người tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ gồm: Trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và được cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến. Đến thời điểm này, toàn xã hiện có 397 đối tượng là dân công hỏa tuyến đã có quyết định được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định và hơn 40 đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định 62 của Chính phủ. Qua công tác triển khai thực hiện, hội đồng chính sách của xã đã quán triệt chặt chẽ và triển khai đồng bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đây là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc./.

Nguyễn Kim

các tin khác