Khối Đảng

Châu Phú tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

04:55 27/03/2021

    

Sáng ngày 27/3/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Phú phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

 

     Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức. Tại điểm cầu chính, đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

     Tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến dự; có 03 điểm cầu cấp tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện, 133 điểm cầu cấp xã, với 10.216 đại biểu tham dự.

Responsive image
 

     Còn tại điểm cầu huyện Châu Phú, có các đồng chí uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII; các đồng chí nguyên tỉnh uỷ viên, nguyên uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, nguyên huyện uỷ viên các khoá đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn thị trấn Cái Dầu; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.  

Responsive image
 

     Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/3/2021, các đại biểu nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Mỹ Ngân

các tin khác